fbpx
Cách Lần Hạt Mân Côi 1

Cách Lần Hạt Mân Côi

Bài viết Cách Lần Hạt Mân Côi thuộc chủ đề về Phong Thủy Tử VI thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blong NVC tìm hiểu Cách Lần Hạt Mân Côi trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Cách Lần Hạt Mân Côi”

Clip về Cách Lần Hạt Mân Côi


Xem nhanh
Thứ Hai u0026 Thứ Bảy : Mầu Nhiệm VUI
Thứ Ba u0026 Thứ Sáu: Mầu Nhiệm THƯƠNG
Thứ Tư u0026 Chúa Nhật: Mầu Nhiệm MỪNG
Thứ Năm: Mầu Nhiệm SÁNG
Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:
Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh: Mầu Nhiệm VUI
Những ngày Chúa Nhật Mùa Chay: Mầu Nhiệm THƯƠNG

VUI LÒNG KHÔNG REUPLOAD.

#KinhManCoi #NamSuMung #DucMe #ManCoi #LanChuoi
#DocKinh #CauNguyen #CongGiao #Catholic #Rosary #Prayers

lanhétmancoi lanhatmancoi

Chuỗi Mân Côi

Mục Lục:
 1. Cách Lần Hạt Mân Côi
 2. Cách chọn mầu nhiệm cho từng ngày trong tuần
 3. Mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng, Sáng
 4. Các Kinh
I. Cách Lần Hạt Mân Côi:
 1. (bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết)
* Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin phép lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá!
Trở Về Mục Lục
II. Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần:
Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUIThứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNGThứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNGThừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNG

Ngoại trừ những ngày đặc biệt sau:

Những ngày Chúa Nhật Giáng Sinh => Mầu Nhiệm VUI Những Ngày Chúa Nhật Mùa Chay => Mầu Nhiệm THƯƠNG
Trở Về Mục Lục
Suy Niệm 5 Sự Vui:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Cách Lần Hạt Mân Côi 2 Cách Lần Hạt Mân Côi 3Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin phép cho được ở khiêm nhường.
Cách Lần Hạt Mân Côi 4 Cách Lần Hạt Mân Côi 5Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Cách Lần Hạt Mân Côi 6 Cách Lần Hạt Mân Côi 7Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Cách Lần Hạt Mân Côi 8 Cách Lần Hạt Mân Côi 9Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Cách Lần Hạt Mân Côi 10 Cách Lần Hạt Mân Côi 11Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Trở Về Mục Lục
Suy Niệm 5 Sự Thương:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Cách Lần Hạt Mân Côi 12 Cách Lần Hạt Mân Côi 13Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin phép cho được ăn năn tội nên.
Cách Lần Hạt Mân Côi 14 Cách Lần Hạt Mân Côi 15Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Cách Lần Hạt Mân Côi 16 Cách Lần Hạt Mân Côi 17Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin phép cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Cách Lần Hạt Mân Côi 18 Cách Lần Hạt Mân Côi 19Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin phép cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Cách Lần Hạt Mân Côi 20 Cách Lần Hạt Mân Côi 21Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
Trở Về Mục Lục
Suy Niệm 5 Sự Mừng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Cách Lần Hạt Mân Côi 22 Cách Lần Hạt Mân Côi 23Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin phép cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Cách Lần Hạt Mân Côi 24 Cách Lần Hạt Mân Côi 25Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Cách Lần Hạt Mân Côi 26 Cách Lần Hạt Mân Côi 27Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin phép cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Cách Lần Hạt Mân Côi 28 Cách Lần Hạt Mân Côi 29Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin phép ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Cách Lần Hạt Mân Côi 30 Cách Lần Hạt Mân Côi 31Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
Trở Về Mục Lục
Suy Niệm 5 Sự Sáng:
HìnhNgắm (suy gẫm)
Cách Lần Hạt Mân Côi 32 Cách Lần Hạt Mân Côi 33Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin phép cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Cách Lần Hạt Mân Côi 34 Cách Lần Hạt Mân Côi 35Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Cách Lần Hạt Mân Côi 36 Cách Lần Hạt Mân Côi 37Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin phép cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Cách Lần Hạt Mân Côi 38 Cách Lần Hạt Mân Côi 39Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin phép cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Cách Lần Hạt Mân Côi 40 Cách Lần Hạt Mân Côi 41Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
Trở Về Mục Lục
IV. Các Kinh:
Dấu Thánh GiáNhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin KínhTôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa công ty chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy ChaLạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất tương đương trên trời. xin phép Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính MừngKính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng DanhSáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi(hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)Lạy Chúa Giêsu, xin phép tha tội cho chúng con. xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ VươngLạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông CậyChúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu LạyThưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.Đáp: Cầu cho chúng con.

Trở Về Mục Lục

Tham Khảo Thêm:Các câu hỏi về cách đọc kinh mân côi


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cách đọc kinh mân côi hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé
Hằng Nguyễn
0/5 (0 Reviews)

0934 108 566