Căn duyên tiền định của chồng tuổi Bính Tuất 1

Căn duyên tiền định của chồng tuổi Bính Tuất

Bài viết Căn duyên tiền định của chồng tuổi Bính Tuất thuộc chủ đề về Tử Vi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blong NVC tìm hiểu Căn duyên tiền định của chồng tuổi Bính Tuất trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Căn duyên tiền định của chồng tuổi Bính Tuất”

Clip về Căn duyên tiền định của chồng tuổi Bính Tuất


Xem nhanh
căn duyên tiền định một quyển sách rất nên đọc của tác giả dương công hầu

Trai tuổi Bính Tuất chọn người hợp hôn đem lại hạnh phúc.Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định chồng tuổi Bính Tuất sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.

 Trai tuổi Bính Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Tuất.1. Chồng tuổi Bính Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
ở đời với nhéu phạm (biệt ly và tuyệt mạng).

ở đời với nhau phạm (biệt ly).

ở đời với nhau phạm (biệt ly).

Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên.Trai tuổi  Bính Tuất sanh tháng 1, 4, 2, 8, 3, 9  và  tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.                                                                               

 Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH TUẤT(Chồng vợ đồng một tuổi)Lời giải:Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu không đặng tốt, gặp số Nhì Bần tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, sống trong cảnh thiếu nghèo, dầu sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố mới đặng no.Kết luận:Cảnh vợ chồng  này ở với nhéu không đặng tốt, bền chí và nhờ nơi phước đức. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH HỢI(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)Lời giải:Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, phải có đôi phen thành bại thì mới dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay  có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng.Kết luận:Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, lâu sau làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TÝ(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng khá hoặc giàu, đủ no, phải có đôi phen thành bại thì làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, sanh con đầu là gái-hạp, vật dụng trong nhà thường sử dụng.Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhéu ít đặng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố sẽ đặng ấm no.Kết  luận: cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên thương  lẫn, cần năng làm ăn mới đặng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH DẦN(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng chung lo đặng đơn giản, làm ăn đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày tuổi tác lên cao, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng trung bình, không chi đáng kỵ. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi Tân Mẹo(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng quyền chức hoặc có danh giá với đời, quí nhơn hay tương trợ, gặp khó hóa dễ, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày tuổi tác lên cao, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau đồng một lòng làm ăn mới đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, nên hòa thuận sẽ lập nên sự nghiệp. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng khá, khó tạo giữ tiền tài, hay xảy điều hao tốn, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, việc làm ăn chung lo cũng đặng no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu không đặng tốt, nên bền chí và nhờ nơi phước đức. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, buổi đầu  làm ăn chưa đặng tốt trọn, đến sau dễ làm, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường sử dụng.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no và an vuiKết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí kiên cố làm ăn thêm tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng khá hoặc đặng ấm no, đặng chút ít quyền chức mới dễ làm ăn, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài đủ sử dụng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ chân hay đi, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung ở với nhau khá kiên cố  và bền chí làm ăn mới đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên có chí cần lo và nhờ them phước đức. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày tuổi tác lên cao, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng bình thường. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn chung lo thêm tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ.Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá cần năng và kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày tuổi tác lên cao, tánh tình chồng vợ cũng đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH TÝ(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài đủ sử dụng, hào con đa số.Tánh người vợ chân hay đi, nóng nảy, lòng hay lo tính, khó tánh, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn chung lo làm ăn mới đặng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ sử dụng, hào con trung bình.Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhéu vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.Tánh người vợ có tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn nên. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con đa số.Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại và kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi ẤT DẬU(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế, đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn, ra đường ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có tiểu bệnh, chân hay đi, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lân và đồng lo việc làm ăn cũng đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, có chí cần lo làm ăn mới đặng tốt. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi GIÁP THÂN(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, gặp việc khó hóa dễ, thường xuyên người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhéu kiên cố làm ăn mới đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi NHÂM NGỌ(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, bản thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhéu khá kiên cố làm ăn mới đặng. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày tuổi tác lên cao, lời nói ngay thật, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi CANH THÌN(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ.Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi KỶ MẸO(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, nên kiên nhẫn chung lo làm ăn. Chồng tuổi BÍNH TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ sử dụng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhéu vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.                                                              Dương công Hầu               Fengshuiexpress.net chúc các bạn hạnh phúc!Các câu hỏi về căn duyên tiền định tuổi bính tuất


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê căn duyên tiền định tuổi bính tuất hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé
Hằng Nguyễn
0/5 (0 Reviews)

0934 108 566