Căn duyên tiền định tuổi Giáp Tuất 1

Căn duyên tiền định tuổi Giáp Tuất

Bài viết Căn duyên tiền định tuổi Giáp Tuất thuộc chủ đề về Huyền Thuật thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blong NVC tìm hiểu Căn duyên tiền định tuổi Giáp Tuất trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Căn duyên tiền định tuổi Giáp Tuất”

Clip về Căn duyên tiền định tuổi Giáp Tuất


Xem nhanh
căn duyên tiền định một quyển sách rất nên đọc của tác giả dương công hầu

Tuổi GIáp Tuất đại kỵ hiệp hôn

Trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất.

  1. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.
  2. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mão (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) ở đời với nhéu phạm Biệt Ly.
  3. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất Dậu (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  4. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.
  5. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mão (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  6. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Quý Dậu (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.
  7. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mão (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 21, 23, 29, 33, 35, 41 tuổi.Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó lên đôi.Gái tuổi Giáp Tuất sanh tháng 7, 10, 8 và tháng 11, như sanh nhằm mấy tháng nầy có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng.Còn như sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Giáp Tuất (Vợ chồng đồng 1 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau đặng sự ấm êm.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no và an vui.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng có danh giá với đời, thường xuyên người hay mến thương, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đặn đủ.Tánh người vợ hiền, vui vẻ, tánh sáng có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình chồng vợ cũng có phần hạp, ở đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Bính Tí (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có chức phận thêm tốt, lo tính việc chi cũng thông suốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ chơn hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, bổn thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhéu nên kiên cố làm ăn đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, về ý tình nên kiên nhẫn.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Mậu Dần (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu có, còn nếu thiếu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặng trang hoàng.Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bổn thân hay có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung ở làm ăn lên nhà.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, không chi đáng kỵ.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Canh Thìn (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quý nhơn giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh có duyên, vui vẻ, bổn thân hay có bịnh nhỏ, ý tình chồng vợ hay xung khắc, nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no.Kết luận: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn lại.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Tân Tị (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá, thường xuyên người hay mến thương, lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đặn đủ.Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tại giữ tiền tài ngày tuổi tác lên cao, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhéu đồng lo làm ăn cũng đặng lập lên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu tốt về hào tài, hào con thiếu phước.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Nhâm Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, về hào con thiếu phước.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Quý Mùi (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày tuổi tác lên cao, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bìnH.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi.Tánh người vợ chơn hay đi, lanh lẹ, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhéu làm ăn tốt.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Bính Tuất (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tìa, ở với nhau chồng vợ có phần hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng lập lên.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Mậu Tí (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.Tánh người vợ chơn hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn lên nhà.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Canh Dần (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhéu chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn lập lên sự nghiệp.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Nhâm Thân (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố làm ăn đặng.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Nhâm Thìn (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, nhưng phải thành bại đôi phen rồi mới tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường sử dụng.Tánh người vợ lời tiếng nóng lảy, chơn hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập lên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, về tiền tài hay luân chuyển.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mùi (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiền, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiểu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường sử dụng.Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày tuổi tác lên cao, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhéu kiên cố ngày hậu đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu trung bình.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Canh Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chơn hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Tị (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)Hai tuổi này ở đời với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, ý tình chồng vợ hòa thuận việc làm ăn đặng làm lên.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chơn hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhéu chồng vợ hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng.Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Bính Dần (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.Tánh người vợ chơn hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình người chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau đồng lo làm ăn tốt.

Căn duyên tiền định – Dương Công HầuCác câu hỏi về căn duyên tiền định tuổi giáp tuất


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê căn duyên tiền định tuổi giáp tuất hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé
Hằng Nguyễn
0/5 (0 Reviews)

0934 108 566