Căn duyên tiền định tuổi Tân Dậu 1

Căn duyên tiền định tuổi Tân Dậu

Bài viết Căn duyên tiền định tuổi Tân Dậu thuộc chủ đề về Tử Vi Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Https://blognvc.com/ tìm hiểu Căn duyên tiền định tuổi Tân Dậu trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Căn duyên tiền định tuổi Tân Dậu”

Clip về Căn duyên tiền định tuổi Tân Dậu


Xem nhanh
căn duyên tiền định một quyển sách rất nên đọc của tác giả dương công hầu

Tuổi Tân Dậu đại kỵ hiệp hôn

Trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu.

  1. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
  2. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
  3. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi Ở đời với nhéu phạm (Biệt Ly)
  4. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi Ở đời với nhéu phạm (Biệt Ly)
  5. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi Ở đời với nhéu phạm (Biệt Ly)
  6. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi Ở đời với nhéu phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 20, 22, 28, 32, 34, 40 tuổi.Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 22, 28, 30, 34, 40 tuổi.Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.xin lưu ý:

  • Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4, 5, 3, 12, 1 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
  • Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5, 7, 4 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
  • Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.
Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, đ ặngg thường xuyên người mến yêu, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường sử dụng.Tánh người vợ tánh hiền, ít nói hay hòa hạp với đời , bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, không chi đáng kỵ.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần thuận tiện, thường gặp cảnh thiếu nghèo, tiền tài hay tản hao, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp t ình b ạn, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu không đặng tốt, hào tài rất luân chuyển.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÝ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, lo tính việc chi đều thông suốt, đặng có danh giá với đời , hào tài trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ đặng lập nên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, có quí nhơn giúp đở, hào tài trung bình, hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, về hào con thiểu phước.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường, cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường sử dụng.Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhéu vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hào tài hay luân chuyển.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MÃO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt, nhiều người mến thương, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung ý, chung sống với nhéu khá kiên nhẫn làm ăn tốt.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu không đặng tốt, về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn khó trở nên, hào tài đủ no, hào con trung bình.Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhéu vợ chồng hòa hạp, chung sống nên chung lo mới đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỊ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên, lo tính thường gặp người giúp đở, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.Tánh người vợ hi ền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, không chi đáng kỵ.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ sử dụng, hào con trung bình.Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhéu vợ chồng ít đặng hòa thuận, nên nhẫn nại làm ăn đặng.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÝ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày tuổi tác lên cao, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên đồng lo làm ăn tốt.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.Tánh người vợ vật dụng trong nhà, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số.Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhéu vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn tốt.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MÃO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, ăn nói việc chi cũng dễ, lo tính đặng thông suốt, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhéu, chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỊ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con thiểu số.Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ở với nhéu vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MÃO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu phước.Tánh người vợ hay hòa thuận với đời , hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhéu vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ sử dụng, hào con thiểu số.Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp bạn bè, tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhéu làm ăn mới đặng.

Căn duyên tiền định – Dương Công HầuCác câu hỏi về căn duyên tiền định tuổi tân dậu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê căn duyên tiền định tuổi tân dậu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé
Hằng Nguyễn
0/5 (0 Reviews)

0934 108 566