fbpx
Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987-

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023

Bài viết Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi 1987 thuộc chủ đề về Huyền Thuật thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !!
Hôm nay, Hãy cùng Https://blognvc.com/ tìm hiểu Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão

Clip về Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987

[add_mota]

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông
đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với
Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng
cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ
để xông đất vào đầu năm mới:

[add_toplist_link post=0]

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Đinh Mão trong năm 2023

Đinh Hợi 1947
(Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá),
Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu
Dần 1998 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Tân Sửu 1961 (Trung
bình)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=1]

Những tuổi xông đất XẤU với tuổi 1987 trong năm 2023

Nhâm Dần 1962
(Xấu), Quý Tỵ 1953 (Xấu) , Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Tân Mão 1951
(Xấu), Quý Sửu 1973 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002
(Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Tỵ 1965
(Xấu)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=2]

Luận giải chi tiết tuổi xông đất gia chủ tuổi đinh mão 1987 trong năm 2023

1. Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh Hợi – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi
xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh
Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ
hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên
can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà
là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm
Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam
Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa
chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 17/20
(Tốt)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý

[add_random_link]

[add_toplist_link post=3]

2. Người xông đất sinh năm 1991 (Tân Mùi
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực
xung với thiên can Đinh của gia chủ. => Không tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi –
Mão – Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi
xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng
điểm: 16/20 (Tốt)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=4]

3. Người xông đất sinh năm 1946 (Bính
Tuất – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với
địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là
Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

Tổng điểm: 15/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=5]

4. Người xông đất sinh năm 1959 (Kỷ Hợi –
mệnh Mộc)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987-

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Kim khắc Mộc => Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi)
với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà
là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=6]

5. Người xông đất sinh năm 1968 (Mậu Thân
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhéu với
địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông
nhà là Thân không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu

[add_random_link]

[add_toplist_link post=7]

6. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi
– mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy xung khắc với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão –
Mùi) với địa chi Mão của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông
nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm
Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm:
13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=8]

7. Người xông đất sinh năm 1977 (Đinh Tỵ
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa
chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là
Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. =>
Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=9]

8. Người xông đất sinh năm 1998 (Mậu Dần
– mệnh Thổ)

 Xông nhà 2023 tuổi 1987

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với
địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông
nhà là Dần không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=10]

9. Người xông đất sinh năm 1999 (Kỷ Mão –
mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhéu với
địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông
nhà là Mão không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

Xem thêm: Xem tuổi Xông Đất 2023 cho tuổi Tân Mùi 1991

[add_random_link]

[add_toplist_link post=11]

10. Người xông đất sinh năm 1961 (Tân Sửu
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực
xung với thiên can Đinh của gia chủ. => Không tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp
nhau với địa chi Mão của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Hướng dẫn Xem tuổi Xông đất

Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người
Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng
Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng
được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính Vì vậy,
việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên phổ
biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải phục vụ
các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc,
thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng
là hợp với tuổi của chủ nhà.

Xem thêm: Xem tuổi Xông Đất 2023 cho tuổi Kỷ Tỵ

Các câu hỏi về đinh mão 1987 năm 2023

Sinh Năm 1987 Bao Nhiêu Tuổi?

Người sinh năm 1987 mệnh gì tuổi gì, nam nữ sinh năm 1987 (Từ 29/01/1987 đến 16/02/1988) có mệnh Hỏa – Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò), cầm tinh tuổi con Mèo (Đinh Mão), năm 2022 là 36 tuổi, qua năm 2023 là 37 tuổi.

xem thêmXem chi tiết: 1987 năm nay Bao Nhiêu Tuổi

Tam tai tuổi Đinh Mão sinh 1987?

Theo cách tính tam tai thì tuổi Đinh Mão, hạn tam tai sẽ vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi, do đó 2022 (Nhâm Dần) là năm không thuộc hạn tam tai. Sang năm 2023 cũng không phải là năm tam tai tuổi 1987. Vậy sinh năm đinh mão 1987 tam tai năm nào? Mời bạn đọc xem bài viết bên dưới:

xem thêmXem chi tiết: tuổi Đinh Mão sinh 1987 tam tai năm nào

Chọn màu xe hợp tuổi Đinh Mão?

Màu xe hợp với người tuổi Đinh Mão 1987

Màu hồng, đỏ, tím: Đây là những màu khá tốt với người mang mệnh Hỏa, tức là mệnh của tuổi Đinh Mão. Những màu này không đem lại vận xui mà chỉ bổ trợ cho bạn thêm may mắn hơn. Chạy những chiếc xe có màu bản mệnh sẽ giúp bạn yên tâm và thoải mái hơn các màu sắc khác.

xem thêmXem chi tiết: 1987 chọn màu sơn xe nào

Tranh phong thủy hợp tuổi Đinh Mão 1987?

Tuổi hợp với Mão là: Hợi, Mão, Mùi, Tuất và cực kỳ kỵ: Tý, Ngọ, Dậu, Thìn vì thế khi chọn tranh phong thủy nên treo tranh lợn, mèo, dê, chó tránh treo tranh chuột, ngựa, gà, rồng nha. Như vậy người tuổi Mão tuyệt đối không treo tranh ngựa phạm và kỵ khắc trong phong thủy.

xem thêmXem chi tiết: Tranh phong thủy hợp 1987

Sinh năm 1987 hợp số nào?

Tuổi Đinh Mão 1987 thuộc mệnh Hỏa. Vì Mộc sinh Hỏa nên ta chọn số lượng thuộc mệnh Mộc là 3,4 . Tuy nhiên, Đinh Mão 1987 thuộc năm sinh âm mệnh nên ta chọn con số lẻ mang nguồn năng lượng dương là số lượng 3.

xem thêmXem chi tiết: 1987 hợp số nào

Sinh năm 1987 hợp hướng nhà nào?

Gia chủ sinh năm 1987 thuộc Tây tứ mệnh nên các hướng tuổi thích hợp là Đông Nam, Đông Bắc, Đông và cuối cùng là Tây Nam.

xem thêmXem chi tiết: 1987 hợp hướng nhà nào

Tuổi 1987 mở hàng ngày nào đẹp năm 2022?

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 nên mở hàng khai trương đầu xuân vào ngày mùng 6 tháng giêng (tức ngày Canh Dần) năm Nhâm Dần 2022 là tốt nhất.

xem thêmXem chi tiết: Tuổi 1987 mở hàng ngày nào

Hình xăm hợp tuổi Mão 1987?

Những hình xăm hợp mệnh là hình xăm có chủ đề về Hỏa và Mộc bởi Hỏa hợp Hỏa và Mộc sinh Thủy. Hình xăm hợp mệnh với tuổi 1987 là Mặt Trời, Phượng Hoàng, hoa hướng dương, hoa hồng, rồng lửa, cây cối, hoa lá, … – Hình xăm hợp tuổi Đinh Mão 1987 là màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu tím, màu xanh lá cây.

xem thêmXem chi tiết: Hình xăm hợp 1987

Sinh 1987 Hợp Xe Màu Gì?

Màu đỏ, tím, hồng: Đây là các tông màu thuộc mệnh Hỏa và theo quy luật ngũ hành thì Hỏa sẽ sinh Thổ, người nữ tuổi Đinh Mão sẽ hợp với các màu xe như đỏ, tím, hồng khi sử dụng sẽ giúp thân chủ được thăng tiến trong công việc, được quý nhân trợ giúp vượt qua khó khăn trong cuộc sống, sức khỏe được cải thiện

xem thêmXem chi tiết: 1987 Hợp Xe Màu Gì

Sinh Năm 1987 Tuổi Đinh Mão Hợp Cây Cảnh Phong Thủy Gì?

Tuổi Đinh Mão hợp cây hồng môn mang đến may mắn tài lộc. Cây hồng môn là loài cây thuộc mệnh Hỏa nên rất phù hợp với người tuổi Đinh Mão, loài cây này mang đến may mắn tài lộc cho người mệnh Hỏa và mệnh Thổ. Hơn nữa hồng môn còn là biểu tượng của tình yêu, lòng hiểu khách.

xem thêmXem chi tiết: Sinh 1987 Hợp Cây Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem tuổi xông nhà đinh mão
1987 năm 2023 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý
của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3
Bài viết xem tuổi xông nhà đinh mão 1987 năm 2023 ! được mình và
team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết
xem tuổi xông nhà đinh mão 1987 năm 2023 Cực hay ! Hay thì hãy ủng
hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xem tuổi xông nhà đinh
mão 1987 năm 2023 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý
giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về xem tuổi xông nhà đinh mão 1987 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987- Xông nhà 2023     Xông nhà 2023 tuổi 1987

Các hình ảnh về xem tuổi xông nhà đinh mão 1987 năm 2023 đang được
Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về
hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy
Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về xem tuổi xông nhà đinh mão 1987 năm
2023 tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm nội dung chi tiết về xem tuổi xông nhà đinh mão 1987
năm 2023
từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng
Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

[serp_addcat]

KEY: Tuổi hợp xông đất cho gia chủ tuổi 1987

Loading

Hằng Nguyễn

Trả lời

0934 108 566