fbpx
Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 – Xông nhà 2023

Bài viết Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi 1969 – Xông nhà 2023 thuộc chủ đề về Tử Vi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blog NVC tìm hiểu Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 – Xông nhà 2023 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu

Clip về Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2023

[add_mota]

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông
đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với
Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng
cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ
để xông đất vào đầu năm mới:

[add_toplist_link post=0]

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Qúy Mão 2023

Đinh Hợi 1947
(Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá),
Tân Mùi 1991 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Ất
Sửu 1985 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Kỷ Sửu 1949
(Trung bình)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 - Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=1]

Những tuổi xông đất XẤU với tuổi Kỷ Dậu trong năm Quý Mão 2023

Quý Mão 1963 (Xấu),
Canh Tý 1960 (Xấu) , Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Kỷ
Hợi 1959 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Đinh Mão
1987 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Quý Dậu 1993 (Xấu)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=2]

Luận giải chi tiết tuổi xông đất cho Kỷ Dậu 1969 trong năm 2023

1. Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh Hợi – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi
xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ
vì Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ
tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim =>
Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên
can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với
thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi
xông nhà là Hợi không xung không hợp nhéu với địa chi Dậu của gia
chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp
(Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất
tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mùi

[add_random_link]

[add_toplist_link post=3]

2. Người xông đất sinh năm 1961 (Tân Sửu
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ
– Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi
tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=4]

3. Người xông đất sinh năm 1971 (Tân Hợi
– mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với
ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của
năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi
xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không
hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão
của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=5]

4. Người xông đất sinh năm 1977 (Đinh Tỵ
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ –
Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi
xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm
Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=6]

5. Người xông đất sinh năm 1991 (Tân Mùi
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không
hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão
của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

Xem thêm: Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tuổi Giáp Tuất 1994

[add_random_link]

[add_toplist_link post=7]

6. Người xông đất sinh năm 2001 (Tân Tỵ –
mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với
ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của
năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi
xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ –
Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi
xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm
Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=8]

7. Người xông đất sinh năm 1955 (Ất Mùi –
mệnh Kim)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với
ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của
năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi
xông nhà là Ất trực xung với thiên can Kỷ của gia chủ. => Không
tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất trực xung với thiên can Qúy của
năm Qúy Mão. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không
xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi)
với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=9]

8. Người xông đất sinh năm 1985 (Ất Sửu –
mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với
ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của
năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi
xông nhà là Ất trực xung với thiên can Kỷ của gia chủ. => Không
tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất trực xung với thiên can Qúy của
năm Qúy Mão. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam
Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi
Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=10]

9. Người xông đất sinh năm 1962 (Nhâm Dần
– mệnh Kim)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với
ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của
năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi
xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không
hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=11]

10. Người xông đất sinh năm 1949 (Kỷ Sửu
– mệnh Hỏa)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với
ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Hỏa khắc Kim => Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa
chi Dậu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu
không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. =>
Chấp nhận được

Tổng điểm: 11/20
(Trung bình)

Hướng dẫn Xem tuổi Xông đất

Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người
Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng
Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng
được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính do đó,
việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên thường
nhật.

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng
các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc,
thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng
là hợp với tuổi của chủ nhà.

Xem thêm: Xem tuổi  Xông Đất 2023 cho tuổi Tân Mùi Sinh Năm 1991

Các câu hỏi về xem tuổi kỷ dậu 1969 năm 2023

Sinh năm 1969 năm nay bao nhiêu tuổi?

Năm nay là 2022, Sinh năm 1969 năm nay 53 tuổi · Năm 1969 là năm Kỷ Dậu, tức là năm con Gà…sang năm 2023 sẽ là 54 tuổi. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng …

Xem chi tiết: Sinh năm 1969 bao nhiêu tuổi

Năm 1969 tuổi nào tam tai?

Cách tính hạn Tam Tai
TAM HỢP TAM TAI
Thân – Tý – Thìn Dần – Mão – Thìn
Tỵ – Dậu – Sửu Hợi – Tý – Sửu
Hợi – Mão – Mùi Tỵ – Ngọ – Mùi
Dần – Ngọ – Tuất Thân – Dậu – Tuất.

Có nghĩa là : – Các tuổi Thân, Tý, Thìn: Tam Tai tại các năm : Dần, Mão, Thìn. – Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam Tai tại các năm : Thân, Dậu, Tuất.

Xem chi tiết: Năm 1969 tam tai năm nào

Tranh phong thủy hợp tuổi Kỷ Dậu 1969?

Tuổi Dậu 1969 hợp treo tranh gì nhất trong phòng khách. Là các bức tranh có đồi hoa nắng nhẹ nhàng. Hoặc có tường thành vách đất hay các con sông suối nước chảy vào nhà mang tới cát lợi may mắn. Tranh Nhật Xuất thiên sơn tức mặt trời mọc trên núi, trên đồi hoa là một lựa chọn cho gia chủ tuổi Dậu 1969.

Xem chi tiết: Tranh hợp tuổi Kỷ Dậu 1969

Tuổi Kỷ Dậu 1969 Hợp Với Con Số May Mắn Nào?

Như vậy thì cách tính con số hợp tuổi Kỷ Dậu 1969 hoàn toàn có khả năng thấy : Con số may mắn của tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng là số 4Còn con số may mắn tuổi Kỷ Dậu 1969 nữ mạng là số 2.

Xem chi tiết: 1969 Hợp Số Nào

1969 tuổi kỷ dậu hướng nhà ở tốt?

Tuoi-dau

Tuổi Kỷ Dậu hợp hướng nào đối với nam mạng 1969. Quẻ mệnh: Tốn Mộc. Tuổi Kỷ Dậu đối với nam mạng 1969 hợp các hướng sau: Hướng Bắc (Sinh Khí); Đông (Diên Niên); hướng Đông Nam (Phục Vị); hướng Nam (Thiên Y). Các hướng này sẽ giúp cuộc sống gia chủ bình an. Công danh sự nghiệp phát triển như diều gặp gió.

Tuổi Kỷ Dậu 1969 khai trương ngày nào tốt ?

Xem ngày khai trương tuổi Kỷ Dậu 1969 phải là ngày có mệnh tương sinh hoặc tương hỗ với mệnh chủ Doanh nghiệp. Gia chủ tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ thì nên chọn ngày thuộc hành Hỏa (Hỏa sinh Thổ) hoặc ngày Thổ (tương hỗ). – Ngày tốt khai trương cho tuổi Kỷ Dậu không nằm trong lục xung với tuổi của chủ công ty sinh năm 1969.

Xem thêm: 1969 khai trương ngày nào tốt

Cây phong thủy tuổi Dậu 1969?

Một số gợi ý cho cây phong thủy hợp tuổi Dậu can này là cây tùng thơm, cây tình yêu, cây hồng môn, cây vạn tuế, lộc vừng, cây sung, cây ngọc ngân, kim ngân, cây xanh, cây phát tài,… và một số loại hoa phong thủy nên trồng là hoa cẩm tú cầu, hoa trạng nguyên, sen, đào,….

Xem thêm: Tuổi Dậu 1969 hợp cây gì

Cách hóa giải hướng nhà không hợp tuổi 1969?

Hóa giải hướng nhà không hợp tuổi Kỷ Dậu 1969 bằng thay đổi hướng bếp
  1. Hướng cửa chính phạm Ngũ Quỷ thì đặt bếp hướng Sinh Khí.
  2. Hướng cửa chính phạm Tuyệt Mệnh thì đặt bếp hướng Thiên Y.
  3. Hướng cửa chính phạm Lục Sát thì đặt bếp hướng Phúc Đức (Diên Niên).
  4. Hướng cửa chính phạm Hoạ Hại thì đặt bếp hướng Phục Vị.

Xem chi tiết: Cách hóa giải hướng nhà không hợp tuổi 1969

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem tuổi xông nhà kỷ dậu 1969
năm 2023 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của
các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài
viết xem tuổi xông nhà kỷ dậu 1969 năm 2023 ! được mình và team xem
xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết xem tuổi
xông nhà kỷ dậu 1969 năm 2023 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team
Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xem tuổi xông nhà kỷ dậu 1969
năm 2023 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình
nhé!!

Các Hình Ảnh Về xem tuổi xông nhà kỷ dậu 1969 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 - Xông nhà 2023Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2023

Các hình ảnh về xem tuổi xông nhà kỷ dậu 1969 năm 2023 đang được
Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về
hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy
Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về xem tuổi xông nhà kỷ dậu 1969 năm
2023 tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm thông tin chi tiết về xem tuổi xông nhà kỷ dậu 1969 năm
2023
từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

[serp_addcat]

KEY: tuổi hợp xông nhà cho tuổi 1969

Loading

Hằng Nguyễn

Trả lời

0934 108 566