fbpx
Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985- Xông nhà 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 – Xông nhà 2023

Bài viết Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 – Xông nhà 2023 thuộc chủ đề về Phong Thủy Tử VI thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blog NVC tìm hiểu Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 – Xông nhà 2023 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu

Clip về Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985

Xem thêm: gia chủ tuổi mùi 1979 chọn người xông đất

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Quý Mão 2023 cho tuổi Ất Sửu

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chỉ, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới:

[add_random_link]

[add_toplist_link post=1]

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Ất Sửu trong năm Qúy Mão 2023

Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá), Ất Dậu 1945 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985- Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=2]

Những tuổi xông đất XẤU với người tuổi Ất Sửu trong năm Quý Mão 2023

Quý Mão 1963 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu) , Quý Dậu 1993 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=3]

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

[add_random_link]

[add_toplist_link post=4]

1. Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh Hợi – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh
Kim => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ
hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên
can Ất của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà
là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm
Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không
xung không hợp nhéu với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi)
với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 15/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=5]

2. Người xông đất sinh năm 1977 (Đinh Tỵ
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa
chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Canh Ngọ

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985- Xông nhà 2023

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ
không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. =>
Chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=6]

3. Người xông đất sinh năm 1953 (Qúy Tỵ –
mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy
tương sinh với thiên can Ất của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu –
Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông
nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 14/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=7]

4. Người xông đất sinh năm 1983 (Qúy Hợi
– mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy
tương sinh với thiên can Ất của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp
nhéu với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão
của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng
điểm: 14/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=8]

5. Người xông đất sinh năm 1968 (Mậu Thân
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi
Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985- Xông nhà 2023

– Địa chi tuổi xông nhà là
Thân không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

Tổng điểm:
13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=9]

6. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi
– mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Xung (Sửu xung
Mùi), phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương
hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) với địa chi Sửu của gia chủ.
=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi –
Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất
tốt

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=10]

7. Người xông đất sinh năm 1960 (Canh Tý
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh tương
hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. =>
Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với
địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Bính Thìn

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985- Xông nhà 2023

– Địa chi tuổi xông nhà là Tý
vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình
(Tý chống Mão) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không
tốt

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=11]

8. Người xông đất sinh năm 1945 (Ất Dậu –
mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa
chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu
phạm Lục Xung (Mão xung Dậu) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão –
Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=12]

9. Người xông đất sinh năm 1944 (Giáp
Thân – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau
với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi
xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm
Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=13]

10. Người xông đất sinh năm 1974 (Giáp
Dần – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau
với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985- Xông nhà 2023

– Địa chi tuổi
xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm
Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=14]

Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người
Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng
Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng
được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính do đó,
việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên thường
nhật.

Theo truyền thống, người được chọn phải phục vụ
các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc,
thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng
là hợp với tuổi của chủ nhà.

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Mão

Các câu hỏi về tuổi ất sửu 1985 năm 2023

Xem hạn tam tai năm 2022 cho tuổi Ất Sửu sinh 1985?

Theo cách tính tam tai thì tuổi Ất Sửu, hạn tam tai sẽ vào các năm Hợi, Tý, Sửu, Vì vậy 2022 (Nhâm Dần) là năm không thuộc hạn tam tai.

Xem chi tiết: hạn tam tai tuổi 1985

Tuổi Ất Sửu 1985

Sinh năm 1985 bao nhiêu tuổi?

Những ai còn thắc mắc sinh nam 1985 bao nhiêu tuổi tính bằng cách xem lịch âm 2021 cần biết rằng sinh năm 1985 là tuổi con Trâu, 37 tuổi, năm 2022 là 28 tuồi , sang 2023 là 39 tuổi.

Xem chi tiết: 1985 bao nhiêu tuổi

TUỔI ẤT SỬU 1985 HỢP NGHỀ GÌ?

Những ngành nghề khác mà người tuổi Sửu này có thể lựa chọn là kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, các ngành nghề liên quan tới nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, …

Tranh phong thủy hợp tuổi 1985 Ất Sửu?

Sau đây, Nhà Đất Mới sẽ giới thiệu cho bạn một số dòng tranh hợp với tuổi Ất Sửu:
  • Tranh núi non hữu tình. Một bức tranh núi non hữu tình sẽ giúp không gian phòng khách của bạn thơ mộng, hùng vĩ, tự do hơn. …
  • Tranh phố cổ .
  • Tranh tùng hạc diên niên.
  • Tranh hoa lan phú quý .
  • Tranh hoa cúc.
  • Tranh uyên ương.
  • Tranh cá chép.

Xem chi tiết: Tranh phong thủy hợp tuổi 1985

Sinh Năm 1985 Hợp Số Nào?

Xét tuổi Ất Sửu 1985 hợp số nào? · Nam Ất Sửu 1985 thuộc mệnh Kim tương hợp với các con số 6, 7 (hành Kim). Tương sinh với số: 2, 5, 8 (hành Thổ) và 0, 1 ..

Xem chi tiết: Sinh Năm 1985 Hợp Số Nào

Sinh năm 1985 (Ất Sửu) hợp hướng nhà nào?

Tuổi Ất Sửu 1985

Hướng nhà hợp tuổi Ất Sửu. Chủ nhà tuổi Ất Sửu (1985) thuộc cung Càn – Tây tứ mệnh nên hợp hướng nhà Tây (Sinh Khí), hướng Tây Nam (Diên Niên), hướng Đông Bắc (Thiên Y), hướng Tây Bắc (Phục Vị). Đây đều sẽ là hướng tốt mang lại sự hạnh phúc hòa thuận, yên ấm cho gia đình.

Tuổi Ất Sửu 1985 nên xăm hình gì?

Nếu bạn đang muốn tìm những hình xăm hợp với tuổi Ất Sửu của mình, những hình tương quan đến những con vật như con chuột, con trâu, con rắn, con lợn và con mèo cũng như đại bàng, thanh kiếm, mỏ neo, con voi, kim tự tháp, … chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn .

Xem chi tiết: 1985 nên xăm hình gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem tuổi xông nhà ất sửu 1985
năm 2023 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của
các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài
viết xem tuổi xông nhà ất sửu 1985 năm 2023 ! được mình và team xem
xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết xem tuổi
xông nhà ất sửu 1985 năm 2023 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team
Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xem tuổi xông nhà ất sửu 1985
năm 2023 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình
nhé!!

Các Hình Ảnh Về xem tuổi xông nhà ất sửu 1985 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985- Xông nhà 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985- Xông nhà 2023Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985- Xông nhà 2023

Các hình ảnh về xem tuổi xông nhà ất sửu 1985 năm 2023 đang được Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về
hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy
Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về xem tuổi xông nhà ất sửu 1985 năm 2023 tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm thông tin chi tiết về xem tuổi xông nhà ất sửu 1985 năm
2023
từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

[serp_addcat]

KEY: tuổi hợp xông nhà ất sửu 1985 năm 2023

Loading

Hằng Nguyễn

Trả lời

0934 108 566