fbpx
Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi - Xông nhà 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 – Xông nhà 2023

Bài viết Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi 1979 – Xông nhà 2023 thuộc chủ đề về Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blog NVC tìm hiểu Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 – Xông nhà 2023 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi

Clip về Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2023

[add_mota]

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông
đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với
Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng
cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ
để xông đất vào đầu năm mới:

[add_toplist_link post=0]

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Qúy Mão 2023

Đinh Hợi 1947
(Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá),
Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Mậu
Dần 1998 (Khá), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung
bình)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi - Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=1]

Các tuổi xông đất XẤU với tuổi 1979 trong năm Quý Mão 2023

Ất Mùi 1955 (Xấu),
Giáp Ngọ 1954 (Xấu) , Quý Tỵ 1953 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Quý
Mão 1963 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Bính
Thân 1956 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Tân Dậu 1981
(Xấu)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=2]

Luận giải chi tiết tuổi xông đất cho gia chủ sinh năm 1979 năm 2023

1. Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh Hợi – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi
xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh
Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ
hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên
can Kỷ của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà
là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm
Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam
Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa
chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 17/20
(Tốt)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mùi

[add_random_link]

[add_toplist_link post=3]

2. Người xông đất sinh năm 1991 (Tân Mùi
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi
Mùi của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi
đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

Tổng điểm: 15/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=4]

3. Người xông đất sinh năm 1999 (Kỷ Mão –
mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa
chi Mùi của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão
không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. =>
Chấp nhận được

Tổng điểm: 15/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=5]

4. Người xông đất sinh năm 1959 (Kỷ Hợi –
mệnh Mộc)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Kim khắc Mộc => Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa
chi Mùi của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi
đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Mão

[add_random_link]

[add_toplist_link post=6]

5. Người xông đất sinh năm 1968 (Mậu Thân
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhéu với địa chi
Mùi của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là
Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

Tổng điểm:
13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=7]

6. Người xông đất sinh năm 1977 (Đinh Tỵ
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi
Mùi của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ
không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. =>
Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=8]

7. Người xông đất sinh năm 1990 (Canh Ngọ
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi
Mùi của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm
Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Không tốt

Tổng điểm:
13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=9]

8. Người xông đất sinh năm 1998 (Mậu Dần
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi
Mùi của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần
không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy Mão. =>
Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=10]

9. Người xông đất sinh năm 1946 (Bính
Tuất – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Kỷ của gia chủ. => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu
– Mùi) và phạm Tương hình (Sửu – Tuất – Mùi chống nhau) với địa chi
Mùi của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt
Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất
tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung
bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=11]

10. Người xông đất sinh năm 1983 (Qúy Hợi
– mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy xung khắc với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy
tương sinh với thiên can Kỷ của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão
– Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi
xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng
điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Canh Tý

Hướng dẫn Xem tuổi Xông đất

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi - Xông nhà 2023

Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người
Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng
Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng
được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính do đó,
việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên thường
nhật.

Theo truyền thống, người được chọn phải phục vụ
các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc,
thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng
là hợp với tuổi của chủ nhà.

Các câu hỏi về tuổi kỷ mùi 1979 năm 2023

Sinh năm 1979 bao nhiêu tuổi?

Sinh năm 1979 thì năm nay được bao nhiêu tuổi? Tính đến năm 2022, tuổi của những người sinh năm 1979 là: 43 tuổi. Sang năm 2023 thì tuổi 1979 là 44 tuổi.

Xem chi tiết: Sinh năm 1979 bao nhiêu tuổi

Xem hạn tam tai cho tuổi Kỷ Mùi sinh 1979?

=> Theo cách tính tam tai thì tuổi Kỷ Mùi, hạn tam tai sẽ vào các năm Tỵ, Ngọ, Mùi, do đó 2022 (Năm Dần) là năm không thuộc hạn tam tai. Sang năm 2023 năm Qúy Mão cũng sẽ không gặp hạn tam tai.

Xem chi tiết: Kỷ Mùi sinh 1979 tam tai năm nào

Phong thủy bàn thờ cho người tuổi Kỷ Mùi 1979?

Theo phân tích ở trên xem hướng đặt bàn thờ theo tuổi Kỷ Mùi 1979 nên chọn các hướng như: Nam (Sinh Khí), Đông (Phục Vị), Đông Nam (Diên Niên), Bắc (Thiên Y). Còn gia chủ cùng có thể tọa những hướng xấu các hướng: Tây (Tuyệt Mệnh), Đông Bắc (Lục Sát), Tây Bắc (Ngũ Quỷ), Tây Nam (Hoạ Hại).

Xem chi tiết: Phong thủy bàn thờ cho người tuổi 1979

Sinh năm 1979 Kỷ Mùi thì nên làm nghề gì?

Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 phù hợp với nghề nghiệp và kinh doanh gì? Vì có bản mệnh là Hỏa. Vì thế mà họ nên lựa chọn những ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh thuộc hành Hỏa trước hết. Ngoài ra, những ngành nghề thuộc hành Mộc và Kim cũng là những ngành nghề phù hợp với tuổi của họ.

Xem chi tiết: 1979 Kỷ Mùi thì nên làm nghề gì

Tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp với con số may mắn nào?

  • Nam Kỷ Mùi 1979 thuộc mệnh Hỏa tương hợp với các con số 9 (hành Hỏa). Tương sinh với số: 3, 4 (hành Mộc) và 2, 5, 8 (hành Thổ)
  • Nữ Kỷ Mùi 1979 thuộc mệnh Hỏa sẽ phù hợp với các con số 9 (hành Hỏa). Tương sinh với số: 3, 4 (hành Mộc) và 2, 5, 8 (hành Thổ)

Xem chi tiết: 1979 hợp với con số nào

1979 chọn hướng nào trong phong thủy?

Dựa trên thành ngữ “Môn mệnh tương đối”, hướng cửa chính và mệnh của gia chủ phải hợp nhau để đem lại vượng khí và tài lộc vào nhà. Vì vậy, cửa chính trong nhà ở tuổi Kỷ Mùi 1979 nên được đặt theo hướng Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

Xem chi tiết: Tuổi Kỷ Mùi 1979 chọn hướng nào

Xăm hình hợp tuổi Kỷ Mùi (1979) đem lại “May mắn, tài lộc?

Những hình xăm về con rồng, con chó, con lợn, con chuột, con trâu, con khỉ, con gà là những chủ đề hình xăm hợp tuổi Kỷ Mùi của bạn . Vì là mệnh Hỏa mà Mộc sinh Hỏa nên chủ đề thuộc hành Mộc về cây cối, hoa lá là chủ đề hợp với vận mệnh của bạn, đem lại tiền tài, may mắn, sức khỏe, bình an.

Xem chi tiết: Xăm hình hợp tuổi Kỷ Mùi 1979

Tuổi Kỷ Mùi Sinh Năm 1979 Hợp Màu Xe Gì?

Cụ thể, người sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi sẽ hợp với các màu xe sau: – Màu đỏ, hồng, tím: 3 màu sắc này đại diện cho mệnh Hỏa, tức là mệnh bản mệnh của tuổi 1979. Nếu đi xe có màu này thì người tuổi Kỷ Mùi sẽ ít bị lạc đường. Trong công việc, cuộc sống tuy không quá may mắn nhưng cũng không rủi.

Xem chi tiết: 1979 Hợp Màu Xe Gì

Sinh năm 1979 Nên mua nhà theo hướng nào?

Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hợp nhất hướng Nam, thuộc Đông tứ trạch. Đây là sự lựa chọn hàng đầu cho gia chủ sinh năm 1979 khi mua đất, xây nhà, bố trí phòng ngủ, phòng làm việc,… Xây nhà hướng Nam không chỉ hợp phong thủy mà còn giúp điều hòa không khí, nhiệt độ cho căn nhà.

Xem chi tiết: 1979 Nên mua nhà theo hướng nào

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem tuổi xông nhà kỷ mùi 1979
năm 2023 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của
các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài
viết xem tuổi xông nhà kỷ mùi 1979 năm 2023 ! được mình và team xem
xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết xem tuổi
xông nhà kỷ mùi 1979 năm 2023 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team
Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xem tuổi xông nhà kỷ mùi 1979
năm 2023 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình
nhé!!

Các Hình Ảnh Về xem tuổi xông nhà kỷ mùi 1979 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi - Xông nhà 2023     Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979

Các hình ảnh về xem tuổi xông nhà kỷ mùi 1979 năm 2023 đang được
Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về
hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy
Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về xem tuổi xông nhà kỷ mùi 1979 năm 2023 tại
WikiPedia

Bạn nên tham khảo thông tin về xem tuổi xông nhà kỷ mùi 1979 năm
2023
từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng
Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

[serp_addcat]

KEY: Tuổi hợp xông nhà gia chủ kỷ mùi 1979

Loading

Hằng Nguyễn

Trả lời

0934 108 566