fbpx
Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 - Xông nhà 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 – Xông nhà 2023

Bài viết Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi 1973 thuộc chủ đề về Tử Vi Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Https://blognvc.com/ tìm hiểu Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 – Xông nhà 2023 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu

Clip về Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973

[add_mota]

[add_toplist_link post=0]

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Quý Mão 2023 cho tuổi Quý Sửu

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông
đất nên chọn người có Thiên can, Địa chỉ, Ngũ hành tương sinh với
Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng
cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ
để xông đất vào đầu năm mới:

Xem thêm: tuổi mão 1975 khai trương ngày nào tốt 

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Qúy Sửu năm 2023

Qúy Tỵ 1953 (Khá),
Qúy Hợi 1983 (Khá), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Giáp Thân 1944 (Trung
bình), Ất Mão 1975 (Trung bình), Giáp Dần 1974 (Trung bình), Đinh
Mùi 1967 (Trung bình), Đinh Sửu 1997 (Trung bình), Nhâm Tuất 1982
(Trung bình), Bính Tý 1996 (Trung bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 - Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=2]

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi 1973 trong năm 2023

Đinh Dậu 1957
(Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu) , Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu),
Tân Sửu 1961 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Tân Hợi
1971 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=3]

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

[add_random_link]

[add_toplist_link post=4]

1. Người xông đất sinh năm 1953 (Qúy Tỵ – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi
xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy
sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh
với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của gia
chủ. => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với
thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà
là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp
nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 14/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=5]

2. Người xông đất sinh năm 1983 (Qúy Hợi – mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy
tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp
nhéu với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão
của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng
điểm: 14/20 (Khá)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Bính Thìn

[add_random_link]

[add_toplist_link post=6]

3. Người xông đất sinh năm 1945 (Ất Dậu –
mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương
sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Ất tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. =>
Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu)
với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà
là Dậu phạm Lục Xung (Mão xung Dậu) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ
– Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không
tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung
bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=7]

4. Người xông đất sinh năm 1944 (Giáp
Thân – mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp
tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Giáp tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp
nhéu với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=8]

5. Người xông đất sinh năm 1975 (Ất Mão –
mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương
sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Ất tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. =>
Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhéu với
địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông
nhà là Mão không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=9]

6. Người xông đất sinh năm 1974 (Giáp Dần
– mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp
tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Giáp tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp
nhau với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Ất Mão

[add_random_link]

[add_toplist_link post=10]

7. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi
– mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Xung (Sửu xung
Mùi), phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương
hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) với địa chi Sửu của gia chủ.
=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi –
Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất
tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung
bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=11]

8. Người xông đất sinh năm 1997 (Đinh Sửu
– mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp
nhau với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=12]

9. Người xông đất sinh năm 1982 (Nhâm
Tuất – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm
tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất phạm Tứ Hành Xung
(Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất
chống nhéu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi
tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão
của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng
điểm: 11/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=13]

10. Người xông đất sinh năm 1996 (Bính Tý
– mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính
tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Bính tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt- Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu)
với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà
là Tý vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương
hình (Tý chống Mão) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không
tốt

Tổng điểm: 11/20 (Trung
bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý

[add_random_link]

[add_toplist_link post=14]

Các câu hỏi về tuổi quý sửu 1973 năm 2023

Sinh năm 1973 bao nhiêu tuổi?

Tính đến năm 2022, tuổi của những người sinh năm 1973 là: 49 tuổi. Người sinh năm 1973 đến năm 2023 thì được tuổ 50 tuổi, năm 2024 là 51 tuổi. Trên đây là những thông tin về tử vi, phong thuỷ của tuổi Quý Sửu 1973. Mong rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với bạn!

Xem chi tiết: 1973 bao nhiêu tuổi

Hạn tam tai cho gia chủ tuổi 1973?

Sau đây là các năm là năm hạn tam tai tuổi Quý Sửu: 1973 (Quý Sửu) Năm 1983 (Quý Hợi), 1984 (Giáp Tý), 1985 (Ất Sửu) Năm 1995 (Ất Hợi), 1996 (Bính Tý), 1997 (Đinh Sửu). 
Tuổi Quý Sửu 1973 Hợp Màu Gì?
Dựa vào những giải đáp về màu sắc hợp mệnh với tuổi Quý Sửu, ta đã biết rằng những người sinh năm 1973 mệnh gì thuộc mệnh Mộc sẽ hợp những màu như xanh biển, đen, và xanh lá cây. Vì thế người tuổi Quý Sửu khi lựa chọn đồng hồ cần cân nhắc những màu sắc trên.
Xem chi tiết: 1973 Hợp Màu Gì

Chọn số hợp tuổi 1973 đón tài lộc?

Số hợp với tuổi Quý Sửu chính là con số 0. Khi sử dụng số này trong đời sống sẽ góp phần kích phong thủy, cải vận mệnh cho bạn sinh năm 1973. Ngoài ra, còn có các con số khác, bạn đọc có thể thể xem kĩ hơn ở bài viết bên dưới:

Xem chi tiết: Tuổi Quý Sửu 1973 hợp với số nào

Sinh năm Qúy Sửu 1973 khai trương ngày nào tốt?

tuoi-quy-suu-1973

Ngày khai trương hay còn gọi với tên tiếng Anh Grand Opening là ngày đánh dấu thành lập của một doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. “Khai” tức là bắt đầu “trương” tức là phát huy thanh thế. Đây cũng là dịp để công ty giới thiệu về chính mình với công chúng, đối tác về thế mạnh và lợi ích mang lại. Ngày khai trương tốt cho tuổi quý sửu 1973 là bao nhiêu?

Xem chi tiết: 1973 khai trương ngày nào tốt 2023

Tuổi Quý Sửu 1973 Mua Xe Màu Gì?

Màu sắc xe được xem là một yếu tố quan trọng trong phong thủy. Vậy người sinh năm 1973 hợp màu xe gì và nên tránh mua xe màu nào? Người sinh năm Quý Sửu 1973 thuộc mệnh Mộc, sẽ hợp nhất với các màu xe như xanh lục, xanh da trời, đen.

Xem chi tiết: 1973 hợp Xe Màu Gì

Tuổi Quý Sửu 1973 hợp cây gì?

Cây cảnh phong thủy hợp với mệnh Mộc tuổi Quý Sửu 1973 phải kể đến những cây sau: Cây kim tiền, cây phát tài, tùng, trúc, thiên tuế, vạn tuế, thanh tâm, tùng la hán, cây cau cảnh, cây ngọc bích, cây vạn niên tùng (tùng la hán), cây cau tiểu trâm, cây trầu bà đế vương xanh, cây vạn niên thanh, cây ngũ gia bì, sen đá nâu ..

Xem chi tiết: 1973 hợp cây gì

Sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu hợp tuổi nào?

Người sinh năm 1973 là tuổi Quý Sửu hay cầm tinh con Trâu trong 12 con giáp. Xét theo Thiên can (Quý): Người sinh năm 1973 tương hợp với Mậu, tương hình với Đinh, Kỷ. Xét theo Địa chi (Sửu): Người sinh năm Quý Sửu 1973 tam hợp với Tỵ – Dậu – Sửu và tứ hành xung với Thìn – Tuất – Sửu – Mùi.

Xem chi tiết: Sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu hợp tuổi nào

Sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu hợp hướng nào, kỵ hướng nào?

Tổng quan vận mệnh tuổi Quý Sửu năm 1973 – Tuổi quý sửu 1973 hợp hướng nào? Hướng tốt: Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Hướng xấu: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây.

Xem chi tiết: 1973 tuổi Quý Sửu hợp hướng nào

HÓA GIẢI HƯỚNG NHÀ XẤU PHẠM TUỔI 1973

Hóa giải hướng nhà không hợp tuổi Quý Sửu 1973 bằng thay đổi hướng bếp
  1. Hướng cửa chính phạm Ngũ Quỷ thì đặt bếp hướng Sinh Khí.
  2. Hướng cửa chính phạm Tuyệt Mệnh thì đặt bếp hướng Thiên Y.
  3. Hướng cửa chính phạm Lục Sát thì đặt bếp hướng Phúc Đức (Diên Niên).
  4. Hướng cửa chính phạm Hoạ Hại thì đặt bếp hướng Phục Vị.

Xem chi tiết: HÓA GIẢI HƯỚNG NHÀ XẤU tuổi 1973

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem tuổi xông nhà quý sửu
1973 năm 2023 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý
của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3
Bài viết xem tuổi xông nhà quý sửu 1973 năm 2023 ! được mình và
team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết
xem tuổi xông nhà quý sửu 1973 năm 2023 Cực hay ! Hay thì hãy ủng
hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xem tuổi xông nhà quý
sửu 1973 năm 2023 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý
giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về xem tuổi xông nhà quý sửu 1973 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 - Xông nhà 2023    Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973 - Xông nhà 2023

Các hình ảnh về xem tuổi xông nhà quý sửu 1973 năm 2023 đang được
Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về
hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy
Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thông tin về xem tuổi xông nhà quý sửu 1973 năm 2023
tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung về xem tuổi xông nhà quý sửu 1973
năm 2023
từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng
Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

[serp_addcat]

KEY: tuổi xông nhà HỢP quý sửu 1973 năm 2023

Loading

Hằng Nguyễn

Trả lời

0934 108 566