fbpx
Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 – Xông nhà 2023

Bài viết Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi 1972 – Xông nhà 2023 thuộc chủ đề về Phong Thủy Tử VI thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Https://blognvc.com/ tìm hiểu Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 – Xông nhà 2023 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý

Clip về Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 năm 2023

[add_mota]

[add_toplist_link post=0]

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Quý Mão 2023 cho tuổi Nhâm Tý

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông
đất nên chọn người có Thiên can, Địa chỉ, Ngũ hành tương sinh với
Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng
cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ
để xông đất vào đầu năm mới:

[add_random_link]

[add_toplist_link post=1]

Các tuổi xông  đất TỐT với người tuổi Nhâm Tý trong năm Qúy Mão 2023

Giáp Thân 1944
(Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Nhâm Thìn 1952
(Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Giáp Dần 1974
(Khá), Đinh Hợi 1947 (Trung bình), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Ất Mão
1975 (Trung bình)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=2]

Các tuổi xông đất XẤU với tuổi Nhâm Tý trong năm Quý Mão 2023

Ất Mùi 1955 (Xấu),
Canh Tuất 1970 (Xấu) , Ất Sửu 1985 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Đinh
Mão 1987 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Nhâm Dần
1962 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=3]

Luận giải chi tiết tuổi xông đất cho gia chủ Nhâm Tý 1972 trong năm 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=4]

1. Người xông đất sinh năm 1944 (Giáp Thân – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi
xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy
sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh
với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp
với thiên can Nhâm của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can
tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên
can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông
nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) với địa chi Tý của gia
chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không
hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=5]

2. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi
– mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Lục Hại (Tý hại
Mùi) với địa chi Tý của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông
nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm
Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm:
15/20 (Khá)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu

[add_random_link]

[add_toplist_link post=6]

3. Người xông đất sinh năm 1997 (Đinh Sửu
– mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Lục Hợp (Tý hợp
Sửu) với địa chi Tý của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông
nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 15/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=7]

4. Người xông đất sinh năm 1952 (Nhâm
Thìn – mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp (Thân – Tý –
Thìn) với địa chi Tý của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông
nhà là Thìn phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Không tốt

Tổng điểm:
14/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=8]

5. Người xông đất sinh năm 1982 (Nhâm
Tuất – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhéu
với địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông
nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 14/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=9]

6. Người xông đất sinh năm 1983 (Qúy Hợi
– mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy
tương sinh với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp
nhéu với địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi
xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng
điểm: 14/20 (Khá)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mùi

[add_random_link]

[add_toplist_link post=10]

7. Người xông đất sinh năm 1974 (Giáp Dần
– mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau
với địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông
nhà là Dần không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=11]

8. Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh Hợi
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ xung khắc với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc khắc Thổ => Không tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương
hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. =>
Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với
địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà
là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 12/20
(Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=12]

9. Người xông đất sinh năm 1953 (Qúy Tỵ –
mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy
tương sinh với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp
nhéu với địa chi Tý của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi
xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm
Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=13]

10. Người xông đất sinh năm 1975 (Ất Mão
– mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ
– Mão – Dậu) vừa phạm phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Tý
của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão không
xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

Tổng điểm: 11/20 (Trung
bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Mão

[add_random_link]

[add_toplist_link post=14]

Hướng dẫn Xem tuổi Xông đất

Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người
Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng
Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng
được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính do đó,
việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên thường
nhật.

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023

Theo truyền thống, người được chọn phải phục vụ
các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc,
thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng
là hợp với tuổi của chủ nhà.

Các câu hỏi về xem tuổI nhâm tý 1972 năm 2023

Sinh Năm 1972 Mệnh Gì?

Xét theo Địa chi (Tý): Người sinh năm Nhâm Tý 1972 tam hợp với Thân – Tý – Thìn và tứ hành xung với Tý – Ngọ – Mão – Dậu. Những người sinh năm Nhâm Tý 1972 tuổi con Chuột mang mệnh Mộc hay chi tiết hơn là Tang Đố Mộc nghĩa là Gỗ cây dâu.

Xem chi tiết: Sinh Năm 1972 Mệnh Gì

Xem hạn tam tai tuổi Nhâm Tý 1972?

Theo cách tính hạn tam tai thông thường. Đây là năm thứ nhất mà 3 con giáp này gặp hạn tam tai (năm đầu tam tai là Dần, giữa là Mão và cuối là Thìn). Như vậy trong năm 2022, tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng phạm hạn Tam Tai năm thứ nhất. Sang năm 2023 sẽ là năm tam tai thứ 2. Bạn đọc tham khảo thêm bài viết bên dưới:

Xem chi tiết: Tuổi Nhâm Tý 1972 tam tai năm nào

Tuổi 1972 hợp điện thoại màu gì?

Theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc (Tang Đố Mộc) hợp với các màu tương sinh thuộc hành Thủy là màu đen, xanh nước biển vì Thủy sinh Mộc; màu tương hợp thuộc hành Mộc là màu xanh lá cây, xanh lục; màu chế ngự được thuộc hành Thổ là màu vàng, nâu vì Mộc khắc Thổ.

Xem chi tiết: 1972 hợp điện thoại màu gì

Tranh phong thủy hợp tuổi Nhâm Tý 1972?

Sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý

Gia chủ tuổi Nhâm Tý nên chọn màu xanh nước biển, màu đen là màu của mệnh Thủy tương sinh Mộc. Mối quan hệ tương sinh khiến gia chủ luôn được hỗ trợ, trợ giúp và gặp nhiều may mắn nên cực kỳ tốt. Gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 không nên treo tranh có màu trắng, xám, ghi là màu của mệnh Kim tương khắc Mộc.

Xem chi tiết: Chọn tranh phong thủy hợp tuổi 1972

Sinh năm 1972 hợp số nào?

Nam Nhâm Tý 1972 thuộc mệnh Mộc tương hợp với các con số 3, 4 (hành Mộc). Tương sinh với số: 0, 1 (hành Thủy) và 9 (hành Hỏa) · Nữ Nhâm Tý 1972 thuộc mệnh Mộc sẽ …xem chi tiết ở bài viết bên dưới nhé!

Xem chi tiết: 1972 hợp số nào

Hướng xây nhà hợp tuổi Nhâm Tý 1972?

Theo đó, nam tuổi Nhâm Tý nên chọn cửa chính hướng Đông Nam, Nam, Đông hoặc hướng Bắc. Trong bốn hướng này, hướng Nam (Diên Niên) sẽ là hướng phù hợp nhất. Còn với nữ giới cùng tuổi có niên mệnh là Mộc chỉ nên xây cửa chính hướng Đông Nam (Sinh Khí) và Tây Nam (Phục Vị).

Xem chi tiết: Hướng xây nhà hợp tuổi Nhâm Tý 1972

Hình xăm hợp tuổi Nhâm Tý 1972?

Với những bạn nam 1972 muốn chọn hình xăm hợp với tuổi Nhâm Tý của mình thì nên chọn những hình xăm hợp mệnh, hợp tuổi có chủ đề mạnh mẽ như là sóng nước, đại dương, cá chép, rồng nước, phượng hoàng, cây trúc kết hợp với màu xăm chủ đạo xanh lá cây, xanh dương và màu đen, màu nâu sậm.

Xem chi tiết: hình xăm hợp tuổi Nhâm Tý 1972

Tuổi Nhâm Tý 1972 Mua Xe Màu Gì?

Người sinh năm Nhâm Tý 1972 mệnh Ngũ Hành là Mộc nên chọn mua xe có màu đen, xanh dương để phù hợp nhất với bản mệnh và tránh các màu không hợp dưới đây. Theo Phong Thủy học, số mạng của con người liên quan đến Ngũ Hành, đặc biệt là đối với các việc lớn như xây nhà, mua xe.

Xem chi tiết: Tuổi 1972 Mua Xe Màu Gì

Sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý hợp hướng nào?

Hướng xây nhà biệt thự hợp tuổi Nhâm Tý 1972 (Nam). Hướng tốt: Đông Nam (Sinh Khí), Đông (Thiên Y), Nam (Diên Niên), Bắc (Phục Vị). Hướng xấu: Tây (Hoa Hại), Đông Bắc (Ngủ Quỷ), Tây Bắc (Lục Sát), Tây Nam (Tuyệt Mệnh).

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem tuổi xông nhà nhâm tý
1972 năm 2023 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý
của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3
Bài viết xem tuổi xông nhà nhâm tý 1972 năm 2023 ! được mình và
team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết
xem tuổi xông nhà nhâm tý 1972 năm 2023 Cực hay ! Hay thì hãy ủng
hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xem tuổi xông nhà nhâm
tý 1972 năm 2023 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý
giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về xem tuổi xông nhà nhâm tý 1972 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023  Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 - Xông nhà 2023

Các hình ảnh về xem tuổi xông nhà nhâm tý 1972 năm 2023 đang được
Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về
hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy
Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm tin tức về xem tuổi xông nhà nhâm tý 1972 năm 2023
tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin chi tiết về xem tuổi xông nhà nhâm tý 1972
năm 2023
từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng
Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

[serp_addcat]

key: Tuổi hợp xông nhà cho nhâm tý 1972

Loading

Hằng Nguyễn

Trả lời

0934 108 566