fbpx
Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 - Xông nhà 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 – Xông nhà 2023

Bài viết Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi 1968 – Xông nhà 2023 thuộc chủ đề về Huyền Thuật thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blog NVC tìm hiểu Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 – Xông nhà 2023 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân

Clip về Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968

Xem thêm: xông đất tuổi bính thìn

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông
đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với
Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng
cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ
để xông đất vào đầu năm mới:

[add_toplist_link post=0]

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Mậu Thân trong năm 2023

Ất Mùi 1955 (Khá),
Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Trung bình), Bính Thìn 1976
(Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Canh Thìn 2000 (Trung
bình), Đinh Tỵ 1977 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình), Canh
Tý 1960 (Trung bình), Đinh Hợi 1947 (Trung bình)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 - Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=1]

Các tuổi xông đất XẤU với tuổi 1968 năm 2023

Quý Tỵ 1953 (Xấu),
Nhâm Dần 1962 (Xấu) , Bính Ngọ 1966 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Quý
Hợi 1983 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Quý Dậu 1993 (Xấu), Đinh Dậu
1957 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=2]

Luận giải chi tiết tuổi xông đất cho tuổi 1968 năm 2023

1. Người xông đất sinh năm 1955 (Ất Mùi – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi
xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh
Kim => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không
khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp
nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không
tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với
thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi
xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Thân của gia
chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp
(Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất
tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi

[add_random_link]

[add_toplist_link post=3]

2. Người xông đất sinh năm 1991 (Tân Mùi – mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không
hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa
chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi
Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=4]

3. Người xông đất sinh năm 1970 (Canh
Tuất – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với
ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của
năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi
xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung
không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa
chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=5]

4. Người xông đất sinh năm 1976 (Bính
Thìn – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp
(Thân – Tý – Thìn) với địa chi Thân của gia chủ. => Rất tốt

– Địa
chi tuổi xông nhà là Thìn phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) với địa chi
Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Bính Thìn

[add_random_link]

[add_toplist_link post=6]

5. Người xông đất sinh năm 1946 (Bính
Tuất – mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung
không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa
chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=7]

6. Người xông đất sinh năm 2000 (Canh
Thìn – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với
ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của
năm Qúy Mão vì Kim hòa Kim => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi
xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp
(Thân – Tý – Thìn) với địa chi Thân của gia chủ. => Rất tốt

– Địa
chi tuổi xông nhà là Thìn phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) với địa chi
Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973

[add_random_link]

[add_toplist_link post=8]

7. Người xông đất sinh năm 1977 (Đinh Tỵ
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Lục Hợp (Tỵ
hợp Thân), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi)
và phạm Tương hình (Dần – Tỵ – Thân chống nhéu), xấu. Nên Cát –
hung trung hòa với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhéu với địa chi
Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=9]

8. Người xông đất sinh năm 1961 (Tân Sửu
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không
hợp nhéu với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa
chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhéu với địa chi Mão
của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 11/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=10]

9. Người xông đất sinh năm 1960 (Canh Tý
– mệnh Thổ)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Canh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp (Thân
– Tý – Thìn) với địa chi Thân của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi
tuổi xông nhà là Tý vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu),
vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Không tốt

Tổng điểm: 11/20
(Trung bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mùi

[add_random_link]

[add_toplist_link post=11]

10. Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh
Hợi – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ không sinh,
không khắc với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Thổ hòa Thổ => Chấp
nhận được

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành
Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu
của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi phạm Lục Hại
(Thân hại Hợi) và phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) với địa
chi Thân của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi
đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

Tổng điểm: 11/20
(Trung bình)

Hướng dẫn Xem tuổi Xông đất

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 - Xông nhà 2023

Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người
Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng
Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng
được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính Vì vậy,
việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên thường
nhật.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng
các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc,
thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng
là hợp với tuổi của chủ nhà.

Các câu hỏi về tuổi mậu thân 1968 năm 2023

Sinh năm 1968 Mệnh gì?

Những người sinh năm 1968 có mệnh Thổ, tương sinh với mệnh Kim và mệnh Hỏa, tương khắc với mệnh Thủy và mệnh Mộc. Thổ là đại diện của đất. Những người sinh năm 1968 tuổi con Khỉ mang mệnh Đại Trạch Hổ nghĩa là đất nền nhà.

Xem chi tiết: Sinh năm 1968 Mệnh gì

Năm 1968 tuổi nào tam tai?

Các tuổi Thân, Tý, Thìn: Tam Tai tại các năm : Dần, Mão, Thìn. – Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam Tai tại các năm : Thân, Dậu, Tuất. – Các tuổi Hợi, Mão, Mùi: Tam Tai tại những năm : Tỵ, Ngọ, Mùi. Vậy sinh năm 1968 tam tai năm nào? Xem chi tiết bài viết bên dưới:

Xem chi tiết: Sinh năm 1968 tam tai năm nào

Tranh Phong Thủy Tốt Nhất Cho Người Tuổi Mậu Thân 1968?

Những mẫu tranh phong thủy tốt cho người tuổi Mậu Thân
  • Tranh Rừng Núi Lúc Hoàng Hôn.
  • Tranh Sơn Thủy Núi Thác Nước Và Những Chú Chim.
  • Tranh Vẽ Bay Dày Màu Hoa Đào Nền Xám.
  • Tranh Vườn Hoa Hướng Dương Đẹp.

Xem chi tiết: Tranh Phong Thủy hợp Tuổi 1968

Sinh năm 1968 hợp số nào?

Mậu Thân 1968 nên có sự xuất hiện những con số hợp tuổi 2, 5, 8, 9, 6, 7 sẽ gặp nhiều may mắn, tự tin, phát triển công danh sự nghiệp và luôn gặp cơ hội đến với cuộc sống của mình một cách bất ngờ.

Xem chi tiết: 1968 hợp số nào

Tuổi Mậu Thân hợp hướng nào?

Nam Tuổi Mậu Thân 1968 nên ở nhà hướng chính Tây và Tây Bắc. Không nên ở nhà các hướng Nam, Đông, Đông Nam, Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Nữ tuổi Mậu Thân 1968 có cung mệnh là Khảm, thuộc Đông tứ mệnh, phải sống trong ngôi nhà Đông tứ trạch.

Xem chi tiết: Xem hướng tốt nhất cho gia chủ 1968

Tuổi Mậu Thân 1968 khai trương ngày nào tốt?

Khai trương cửa hàng được quan tâm rất nhiều trong thời buổi hiện nay bởi các cửa hàng mở ra ngày càng nhiều, lễ khai trương lại càng trở nên quan trọng hơn giúp cửa hàng mang tính cá biệt đồng thời đột phá hơn. Vậy tuổi mậu thân sinh năm 1968 khai trương ngày nào tốt trong năm 2023. Bạn đọc tham khảo thêm trong bài viết dưới đây:

Xem chi tiết: Tuổi Mậu Thân 1968 khai trương ngày nào

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem tuổi xông nhà mậu thân
1968 năm 2023 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý
của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3
Bài viết xem tuổi xông nhà mậu thân 1968 năm 2023 ! được mình và
team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết
xem tuổi xông nhà mậu thân 1968 năm 2023 Cực hay ! Hay thì hãy ủng
hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xem tuổi xông nhà mậu
thân 1968 năm 2023 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý
giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về xem tuổi xông nhà mậu thân 1968 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 - Xông nhà 2023

  Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 - Xông nhà 2023

Các hình ảnh về xem tuổi xông nhà mậu thân 1968 năm 2023 đang được
Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về
hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy
Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về xem tuổi xông nhà mậu thân 1968 năm 2023 tại
WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung về xem tuổi xông nhà mậu thân 1968
năm 2023
từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng
Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

[serp_addcat]

KEY: tuổi hợp xông nhà năm 2023

Loading

Hằng Nguyễn

Trả lời

0934 108 566