fbpx
Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 – Xông nhà 2023

Bài viết Tuổi Xông Đất 2023 cho tuổi Mậu Ngọ 1978 – Xông nhà 2023 thuộc chủ đề về Tử Vi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blog NVC tìm hiểu Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ

Clip về Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ – Xông nhà 2023

Xem thêm: gia chủ tuổi mùi 1979 chọn người xông đất

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới:

[add_toplist_link post=0]

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Mậu Ngọ trong năm Qúy Mão 2023

Tân Mùi 1991 (Tốt),
Bính Tuất 1946 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Mậu
Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Qúy Mùi
1943 (Trung bình), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung
bình)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=1]

Những tuổi xông đất XẤU với tuổi Mậu Ngọ năm Quý Mão 2023

Nhâm Dần 1962
(Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu) , Giáp Thân 1944 (Xấu), Quý Tỵ 1953
(Xấu), Ất Mão 1975 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Đinh Sửu 1997 (Xấu),
Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Tỵ 1965
(Xấu)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=2]

Luận chi tiết Những tuổi xông đất cho gia chủ Mậu Ngọ 1978

1. Người xông đất sinh năm 1991 (Tân Mùi – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh
Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ
hành Kim của năm Qúy Mão vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can
Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là
Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy
Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Lục Hợp
(Ngọ hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi
tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão
của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 17/20
(Tốt)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=3]

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023

2. Người xông đất sinh năm 1946 (Bính
Tuất – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được- Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất)
với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà
là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

Tổng điểm: 16/20
(Tốt)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=4]

3. Người xông đất sinh năm 1947 (Đinh Hợi – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhéu với
địa chi Ngọ của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông
nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm
Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 15/20 (Khá)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Canh Ngọ

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=5]

4. Người xông đất sinh năm 1998 (Mậu Dần – mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất)
với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà
là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

Tổng điểm:
15/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=6]

5. Người xông đất sinh năm 1968 (Mậu Thân
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023

– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với
địa chi Ngọ của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông
nhà là Thân không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Chấp nhận được

Tổng
điểm: 13/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=7]

6. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi
– mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy xung khắc với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi)
với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà
là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Rất tốt

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Giáp Tý 1984

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=8]

7. Người xông đất sinh năm 1977 (Đinh Tỵ
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa
chi Ngọ của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là
Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. =>
Chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=9]

8. Người xông đất sinh năm 1943 (Qúy Mùi
– mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Kim khắc Mộc => Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy xung
khắc với thiên can Mậu của gia chủ. => Không tốt

– Thiên can tuổi
xông nhà là Qúy xung khắc với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. =>
Không tốt

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi)
với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà
là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy
Mão. => Rất tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=10]

9. Người xông đất sinh năm 1958 (Mậu Tuất
– mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Kim khắc Mộc => Không tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Mậu không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất)
với địa chi Ngọ của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà
là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

Tổng điểm: 12/20
(Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=11]

10. Người xông đất sinh năm 1961 (Tân Sửu
– mệnh Thổ)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với
ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì
Thổ sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) với
địa chi Ngọ của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là
Sửu không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

Tổng điểm:
12/20 (Trung bình)

Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người
Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng
Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng
được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính do đó,
việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên thường
nhật.

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thân

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng
các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc,
thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng
là hợp với tuổi của chủ nhà.

Các câu hỏi về xem tuổi mậu ngọ 1978 năm 2023

Sinh năm 1978 tuổi gì?

Sinh năm 1978 tuổi gì? Theo lịch dương, sinh năm 1978 có năm sinh dương lịch bắt đầu từ ngày 07/02/1978 đến hết ngày 27/01/1979. Còn âm lịch bắt đầu từ ngày 01/01/1978 đến hết ngày 29/12/1978, Thiên can Mậu, Địa chi Ngọ, tuổi Mậu Ngọ, cầm tinh con ngựa.

Xem chi tiết: Sinh năm 1978 tuổi gì

Xem hạn tam tai tuổi Mậu Ngọ 1978?

Dựa theo cách tính hạn tam tai thì người tuổi Mậu Ngọ hạn tam tai sẽ vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Vì vậy năm Nhâm Dần 2022 người tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ không phạm hạn tam tai. Sang năm 2023 cũng không phạm tam tai.

Xem chi tiết: Xem hạn tam tai Mậu Ngọ 1978

Chọn màu điện thoại hợp tuổi 1978?

Chọn điện thoại màu đỏ, màu hồng, màu tím: những màu sắc này thuộc hành Hỏa. Vận dụng quy luật Ngũ Hành: Hỏa sinh Thổ, đây là màu Tương Sinh với hành Thổ, tức là chiếc điện thoại nâng đỡ bổn mệnh.

Xem chi tiết: Chọn màu hợp tuổi 1978

Tranh hợp tuổi Mậu Ngọ 1978?

Tuổi Mậu Ngọ 1978 treo các mẫu tranh thuộc mệnh Hỏa hợp bản mệnh (Hỏa hợp Hỏa) cho phòng khách rất tốt: Những bức tranh phòng khách thuộc mệnh Hỏa tương hợp mệnh Hỏa của tuổi Mậu Ngọ 1978 đó là: tranh hoa mẫu đơn, tranh phong cảnh đồi hoa nắng, tranh hoa hướng dương mặt trời, phong cảnh đẹp đồi núi mặt trời,…

Xem chi tiết: Tranh hợp tuổi Mậu Ngọ 1978

Sinh năm 1978 hợp số nào?

Con số thích hợp mang tới sự phát tài, phát lộc, thịnh vượng và may mắn cho nam tuổi Mậu Ngọ đó là 1, 3, 4. Số 1 giúp chủ sở hữu vượng khí, quan vận hanh thông, đạt được nhiều thành công to lớn. Số 3, 4 mang ý nghĩa công việc luôn trôi chảy và luôn có quý nhân phù trợ.

Xem chi tiết: 1978 hợp số nào

Hướng xây nhà hợp tuổi Mậu Ngọ 1978 chuẩn phong thủy?

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 hợp với các hướng Đông Bắc (Sinh Khí), Tây Bắc (Diên Niên), Tây (Thiên Y), Tây Nam (Phục Vị). Trong đó: Sức sống: là hướng tốt nhất trong Bát Trạch, mang lại hạnh phúc trọn vẹn, công việc làm ăn thuận lợi, vạn sự như ý trong cuộc sống.

Xem chi tiết: hướng xây nhà hợp tuổi 1978

Tuổi Mậu Ngọ xăm hình gì hợp?

Xét về bản mệnh, người sinh năm 1978 thuộc mệnh Hỏa, bạn nên chọn những hình xăm có chủ đề Hỏa, Mộc vì Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Hỏa. Những hình xăm phù hợp với tuổi Mậu Ngọ là rồng lửa, phượng hoàng đỏ, hoa hồng đỏ, trái tim, cây trúc, cỏ ba lá, cây cối,..

Xem chi tiết: tuổi 1978 xăm gì

Tuổi Mậu Ngọ 1978 Mua Xe Màu Gì?

Đối với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, các màu xe hợp mệnh là: Đỏ, hồng, tím: Đây là màu bản mệnh của hành Hỏa nên chúng tương hợp với người tuổi Mậu Ngọ 1978. Xe ô tô màu đỏ, hồng, cam, tím sẽ đem đến sự bình an, tâm lý thoải mái cho chủ sở hữu xe mỗi khi lái nó trên đường.

Xem chi tiết: 1978 Mua Xe Màu Gì

Sinh năm 1978 Hợp đeo đá gì?

Loại đá tương hợp với người sinh năm 1978. Đó là những màu hồng, đỏ, cam của các loại đá quý như : Thạch anh tóc đỏ, sapphire hồng hoặc cam, rubby, spinel…
Xem chi tiết: 1978 Hợp đeo đá gì

Cây phong thủy tuổi Mậu Ngọ 1978?

Tổng hợp các loại cây phong thủy tuổi mậu ngọ 1978 gồm: tùng, trúc, cúc, mai, lộc vừng, phát tài, kim tiền, kim ngân, bạch mã hoàng tử, sen, tre, đào, hồng môn… Tùy thuộc vào từng tuổi của từng con Giáp. Sẽ hợp với từng phong thủy ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), mà ta chọn từng loại cây, màu sắc cấy tương ứng.

Xem chi tiết: Cây phong thủy tuổi Mậu Ngọ 1978

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem tuổi xông nhà mậu ngọ
1978 năm 2023 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý
của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3
Bài viết xem tuổi xông nhà mậu ngọ 1978 năm 2023 ! được mình và
team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết
xem tuổi xông nhà mậu ngọ 1978 năm 2023 Cực hay ! Hay thì hãy ủng
hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xem tuổi xông nhà mậu
ngọ 1978 năm 2023 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý
giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về xem tuổi xông nhà mậu ngọ 1978 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023  Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023  Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 - Xông nhà 2023

Các hình ảnh về xem tuổi xông nhà mậu ngọ 1978 năm 2023 đang được Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về
hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về xem tuổi xông nhà mậu ngọ 1978 năm 2023 tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung về xem tuổi xông nhà mậu ngọ 1978
năm 2023
từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng
Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

[serp_addcat]

key: xem tuổi xông đất cho mậu ngọ 1978

Loading

Hằng Nguyễn

Trả lời

0934 108 566