fbpx
Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 - Xông nhà 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 – Xông nhà 2023

Bài viết Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi 1988 thuộc chủ đề về Tử Vi Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Blog NVC tìm hiểu Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn

Clip về Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988

[add_mota]

[add_toplist_link post=0]

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Quý Mão 2023 cho tuổi Mậu Thìn

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chỉ, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới:

Xem thêm: sinh năm 1988 bao nhiêu tuổi

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Mậu Thìn trong năm 2023

Đinh Mùi 1967
(Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Bính Tý 1996
(Khá), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Bính Ngọ
1966 (Trung bình), Ất Mão 1975 (Trung bình), Giáp Dần 1974 (Trung
bình), Đinh Sửu 1997 (Trung bình)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 - Xông nhà 2023

[add_random_link]

[add_toplist_link post=2]

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi 1988 năm 2023

Đinh Dậu 1957 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu) , Tân Sửu 1961 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu),
Bính Tuất 1946 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Đinh
Mão 1987 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=3]

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

[add_random_link]

[add_toplist_link post=4]

1. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi
xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy
sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh
với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

-Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp
với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được

– Thiên can tuổi
xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy
của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi
phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) với địa chi Thìn của
gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp
(Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất
tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=5]

2. Người xông đất sinh năm 1944 (Giáp
Thân – mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp
trực xung với thiên can Mậu của gia chủ. => Không tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Không tốt- Địa chi tuổi xông nhà là Thân đạt Tam Hợp (Thân –
Tý – Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi
tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Đinh Mão

[add_random_link]

[add_toplist_link post=6]

3. Người xông đất sinh năm 1983 (Qúy Hợi
– mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt- Thiên can tuổi xông nhà là Qúy
tương sinh với thiên can Mậu của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp
nhau với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão
của năm Qúy Mão. => Rất tốt

Tổng
điểm: 14/20 (Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=7]

4. Người xông đất sinh năm 1996 (Bính Tý
– mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp (Thân – Tý –
Thìn) với địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi
xông nhà là Tý vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa
phạm Tương hình (Tý chống Mão) với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Không tốt

Tổng điểm: 13/20
(Khá)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=8]

5. Người xông đất sinh năm 1945 (Ất Dậu –
mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Lục Hợp (Thìn hợp Dậu) với
địa chi Thìn của gia chủ. => Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là
Dậu phạm Lục Xung (Mão xung Dậu) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ –
Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không
tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung
bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=9]

6. Người xông đất sinh năm 1953 (Qúy Tỵ –
mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy
tương sinh với thiên can Mậu của gia chủ. => Rất tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Rất tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp
nhéu với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi

[add_random_link]

[add_toplist_link post=10]

7. Người xông đất sinh năm 1966 (Bính Ngọ
– mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhéu
với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi tuổi
xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa
chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=11]

8. Người xông đất sinh năm 1975 (Ất Mão –
mệnh Thủy)

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 - Xông nhà 2023

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không
xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. =>
Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc,
không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận
được

– Địa chi tuổi xông nhà là Mão phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) với
địa chi Thìn của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là
Mão không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão.
=> Chấp nhận được

Tổng điểm:
12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=12]

9. Người xông đất sinh năm 1974 (Giáp Dần
– mệnh Thủy)

tong-quan-ve-tuoi-mau-thin-1988-hop-huong-nao (1)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp
trực xung với thiên can Mậu của gia chủ. => Không tốt

– Thiên can
tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão.
=> Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp
nhéu với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được

– Địa chi
tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhéu với địa chi Mão của
năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

[add_random_link]

[add_toplist_link post=13]

10. Người xông đất sinh năm 1997 (Đinh
Sửu – mệnh Thủy)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với
ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt

– Ngũ hành
tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão
vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh
không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ.
=> Chấp nhận được

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung
khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp
nhận được

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu phạm Tứ Hành Xung (Thìn –
Tuất – Sửu – Mùi) với địa chi Thìn của gia chủ. => Không tốt

– Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhéu với địa chi
Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem thêm: Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Quý Sửu

[add_random_link]

[add_toplist_link post=14]

Các câu hỏi về tuổi mậu thìn 1988 năm 2023

Sinh Năm 1988 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi?

Năm 1988 là năm Mậu Thìn, tức là năm con Rồng. Năm nay là 2022, Sinh năm 1988 năm nay 34 tuổi, sang Năm nay là 2023, Sinh năm 1988 bước sang tuổi 35.

Xem chi tiết: Sinh Năm 88 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi

Tam tai tuổi Mậu Thìn 1988 năm nào?

Sau đây là thông tin những năm tam tai của gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. => Theo cách tính tam tai thì tuổi Mậu Thìn, hạn tam tai sẽ vào các năm Dần, Mão, Thìn, Vì vậy 2022 (Năm Dần, Năm 2023 là năm Mão) nên cả năm 2022 và 2023 đều là năm thuộc hạn tam tai.

Xem chi tiết: tam tai cho tuổi Mậu Thìn 1988

Tuổi Mậu Thìn Hợp Với Nghề Gì?

Người tuổi Mậu Thìn cũng hoàn toàn có thể lựa chọn những nghề nghiệp thuộc hành Thổ. Đó là : Bất động sản, Các nghề tương quan tới sản xuất, phân phối vật tư kiến thiết xây dựng. Nghề kiến trúc sư, kỹ sư thiết kế xây dựng, kỹ sư cầu đường giao thông. Các ngành nghề tương quan tới khách sạn.

Xem chi tiết: Tuổi Mậu Thìn Hợp Với Nghề Gì

Tranh hợp tuổi Mậu Thìn 1988?

Hướng dẫn cách chọn tranh hợp tuổi Mậu Thìn 1988 ; Hợp treo nhất, Kỵ treo nhất ; Tranh khỉ, chuột, gà, Tranh rồng, chó, trâu, dê, mèo ; Tranh hành Mộc: Tứ quý, …

Xem chi tiết: Tranh hợp tuổi Mậu Thìn 1988

Tuổi Mậu Thìn 1988 khai trương ngày nào tốt?

Mậu Thìn Sinh Năm 88 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi? Sinh Năm 1988 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi

Theo ý kiến các chuyên gia, trong năm 2022, các ngày mùng 4 và mùng 8 là tốt nhất để tiến hành việc quan trọng, việc mang ý nghĩa khởi đầu trọng đại như khai trương, mở hàng đầu năm, khai bút hay xuất hành.

Xem chi tiết: Tuổi Mậu Thìn 1988 khai trương ngày nào tốt

Những hình xăm hợp tuổi Mậu Thìn 1988?

Sinh năm 1988 thuộc mệnh Mộc. Mà vì Thủy sinh Mộc nên hình xăm hợp tuổi Thìn 1988 có chủ đề về mệnh Thủy như là đại dương, biển cả, rồng nước, thuyền buồm, mưa gió, giọt mưa. Vì Mộc hợp Mộc nên các bạn nam nữ sinh năm 1988 cũng có thể chọn các hình xăm có chủ đề về cây cối, hoa lá, cánh đồng, cỏ ba lá, cây trúc,…

Xem chi tiết: Những hình xăm hợp tuổi 1988

Mậu Thìn 1988 mua xe ô tô hợp màu gì?

Cụ thể, tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 (nam mạng) thuộc cung Chấn, hành Mộc nên sẽ hợp nhất với màu xe đen, màu xanh nước biển (Màu của ngũ hành tương sinh).

Xem chi tiết: Mậu Thìn 1988 mua xe ô tô hợp màu gì

1988 Tuổi Mậu Thìn Hợp Cây Gì?

Những loại cây cảnh phong thủy mà người tuổi Mậu Thìn nên chọn là: Cây kim ngân, cây ngọc bích, cây trường sinh, cây ngũ gia bì, cây vạn niên tùng, cây vạn niên thanh, cây cau tiểu trâm,…

Xem chi tiết: 1988 Tuổi Mậu Thìn Hợp Cây Gì

Sinh năm 1988 hợp số nào?

Số hợp tuổi 1988 sẽ là 3, 4, 0, 1, 9. Đây là những số hợp sẽ giúp bạn sinh năm 1988 cải mệnh về gia chánh, công việc và cả tình duyên. Nam Mậu Thìn 1988 thuộc mệnh Mộc tương hợp với các con số 3, 4 (hành Mộc). Tương sinh với số: 0, 1 (hành Thủy) và 9.

Xem chi tiết: 1988 hợp số nào

Sinh năm 1988 hợp hướng nào?

Gia chủ Mậu Thìn 1988 thuộc Đông tứ mệnh, cung mệnh Mộc, hướng cửa hợp phong thủy sẽ là hướng Bắc (Thiên Y), hướng Nam (Sinh Khí), hướng Đông (Phục Vị), hướng Đông Nam (Diên Niên).

Xem chi tiết: 1988 hợp hướng nào

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xem tuổi xông nhà mậu thìn
1988 năm 2023 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý
của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3
Bài viết xem tuổi xông nhà mậu thìn 1988 năm 2023 ! được mình và
team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết
xem tuổi xông nhà mậu thìn 1988 năm 2023 Cực hay ! Hay thì hãy ủng
hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xem tuổi xông nhà mậu
thìn 1988 năm 2023 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý
giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về xem tuổi xông nhà mậu thìn 1988 năm 2023

Tuổi Xông Đất 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 - Xông nhà 2023

Các hình ảnh về xem tuổi xông nhà mậu thìn 1988 năm 2023 đang được
Blog NVC Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về
hộp thư [email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy
Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về xem tuổi xông nhà mậu thìn 1988 năm 2023 tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin chi tiết về xem tuổi xông nhà mậu thìn 1988
năm 2023
từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng
Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://blognvc.com/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://blognvc.com/blog/

[serp_addcat]

KEY: tuổi xông nhà HỢP mậu thìn 1988 năm 2023

Loading

Hằng Nguyễn

Trả lời

0934 108 566